top of page

Spray Technology

Experts in Spray Technology.

ภาวิน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้นำด้านหัวฉีดสเปรย์ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ท่าน มามากกว่า 80 ปี ภาวินมีสินค้าด้านเทคโนโลยีการสเปรย์ครบ ให้เลือกหลากหลายกว่า 87,000 ชนิด เทคโนโลยีหัวสเปรย์ของเราใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และใช้ในงานล้างทำความสะอาด (cleaning), งานเคลือบ (coating), งานพ่น (spraying), งานลดอุณหภูมิ/ ให้ความเย็น (cooling), งานเป่าแห้ง เป่าเศษ (drying), งานหล่อลื่น (lubricating), งานจ่ายของเหลว (dispensing), งานฆ่าเชื้อ (sanitizing), งานทำเครื่องหมาย (marking) และงานอื่นๆ อีกมากมาย

pharma.png
Products Overview

การเลือกหัวฉีดสเปรย์ที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในการทำงานของคุณได้ นอกจากภาวินจะมีทีมงานที่เชียวชาญด้านหัวฉีด spray nozzle โดยเฉพาะแล้ว ภาวินฯ ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับ Spraying System ผู้ผลิตสินค้าคุณภาพดี ที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วโลก

General Purpose Nozzles - Hydraulic Atomizing Nozzles

Full Cone Nozzles >>>

หัวสเปรย์ละอองน้ำกระจายเต็มพื้นที่ เป็นวงกลม สี่เหลี่ยม หรือวงรี เหมาะกับงาน coating, cooling, washing, chemical injection เป็นต้น ชนิดของหัวสเปรย์แบ่งตามขนาดอัตราการไหลน้อย-มาก มุมแคบ-กว้าง และชนิดวัสดุ

Flat Spray Nozzles >>>

หัวสเปรย์ละอองน้ำกระจายเป็นแผ่น มีรูปร่างเป็นวงรียาว เหมาะกับงานล้างทำความสะอาดและพายสี ชนิดหัวสเปรย์แบ่งตามแรงดันต่ำ-สูง (0.4-300 บาร์) และมีมุมแคบ-กว้าง (0-150 องศา)

subpage-continuous casting hydraulic nozzles-480x265.jpg
General Purpose

Hollow Cone Nozzles >>>

หัวสเปรย์ละอองน้ำกระจายเป็นวงแหวน ขนาดละอองละเอียด เหมาะกับงานกำจัดฝุ่นและสารเคมีในโรงงาน ชนิดของหัวสเปรย์มีมุม 13-165 องศา

Fine Spray Nozzles >>>

Hydraulic Atomizing Spray Nozzles หัวสเปรย์น้ำละอองละเอียด ใช้สำหรับลดอุณหภูมิ ทำหมอกและดับเพลิง

Quick-Connect Nozzles >>>

หัวฉีด Quick-connect nozzle แบบ full cone, flat spray และ hollow cone ทำให้ลูกค้าไม่ต้องหยุดไลน์การผลิต ลดเวลาดูแลรักษา เหมาะสำหรับงานล้างทำความสะอาดและอื่นๆ

Air Atomizing Spray Nozzles

Air Atomizing Spray Nozzles >>>

หัวสเปรย์แอร์อะตอมไมค์ หัวฉีดละอองน้ำแบบละเอียด หัวฉีดพ่นหมอกควัน ใช้น้ำและลมผสมตามสัดส่วนของแรงดัน โดยมีขนาดของออริฟิซให้เลือกมากมาย เพื่อให้ได้ค่าโฟลว์ที่ต้องการ เหมาะสำหรับการใช้งานใน critical applications ต่างๆ เช่น งานเคลือบผิวงาน (coating) งานลดความร้อน (cooling) งานดักฝุ่น (dust suppression) งาน gas cooling งานหล่อลื่น (lubricating) และงานอื่นๆ

air atomizing1.png
Fogging Nozzles

Fogging Nozzles >>>

หัวสเปรย์สำหรับให้ความชื้น ลดอุณหภูมิ กำจัดฝุ่น และลดไฟฟ้าสถิต

fogging.png
Automatic Spray Nozzles

Air Atomizing Spray Nozzles >>>

หัวสเปรย์ปิด-เปิดอัตโนมัติ แบบไฟฟ้าและลม มีตั้งแต่ขนาด 180 ครั้ง / นาที จนถึงมากกว่า 10,000 ครั้ง / นาที เหมาะสำหรับงานเคลือบ งานฉีดพ่น conveyor งานลดความร้อน งานพ่นกาว งานหล่อลื่น งานมารค์กิ้ง งานให้ความชื่น งานพ่นสี และอื่นๆ พีวีเอ็นมีหัวฉีด Automatic Spray Nozzle หลายแบบให้เลือก เช่น electrically actuated hydraulic nozzle, electrically acutuated air atomizing nozzle, air actuated hydraulic nozzle, air acutated air atomizing nozzle เป็นต้น

subpage-nozzles-automatic-480x265.jpg
Air Nozzles

Air Nozzles >>>

หัวสเปรย์ลมชนิด Air Compressor และ Air Blower ในงานเป่าแห้ง มีชนิดให้เลือกเหมาะกับความกว้างของชิ้นงาน แรง impact ระดับเสียงและแรงดันลม นอกจากส่วนประกอบต่างๆของงานเป่าแห้งแล้ว ทางภาวินฯ ยังมีทีมวิศวกรมากผู้มีความสามารถในการออกแบบและติดตั้งระบบ Air Drying and Blow-Off Solution อีกด้วย

airknife.png
Spray Dry Nozzles

Spray Dry Nozzles >>>

หัวฉีด Spray Dry ของ Spraying System สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น นม เวย์โปรตีน กาแฟ ยีสต์ เครืองเทศ และนมผงสำหรับทารก สบู่ ผงซักฟอก สีย้อม สารเคมี และเภสัชภัณฑ์ Spray Dry มี Max Free Passage มีมุมกว้างระหว่าง 34 - 109 องศา

spraydry.png
High Pressure Nozzles

High Pressure >>>

Pressure สูงสุดถึง 4,000 บาร์ เหมาะกับงานล้างทำความสะอาดและพ่นสี หัวฉีดสเปรย์แรงดันสูงของเรามีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง อีกทั้งยังช่วยลดเวลา downtime อีกด้วย

subpage-high-pressure-nozzles-480x265.jpg
Spray Guns

Spray Guns >>>

Spray Gun สำหรับแรงดันต่ำ-สูง ออกแบบมาเพื่อความคงทนและง่ายต่อการใช้งาน ปืนฉีดน้ำรุ่น GunJet มีหลากหลายแบบให้เลือก ทนทาน เหมาะสำหรับ adhesive spraying, car washes, plant clean-up, lubricating, paint spraying, spot application of chemical และอื่นๆ

spraygun1.png
Tank Cleaning Nozzles

Tank Cleaning Nozzles >>>

หัวสเปรย์ล้างถัง หัวสเปรย์บอล สามารถล้างถังที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 0.2 - 30 เมตร มีแรง impact ให้เลือกเพื่อความเหมาะสมในแต่ละ application เช่น High Impact สำหรับถังที่มีคราบเหนียว Medium Impact กับ Low Impact สำหรับถังที่มีความสกปรก หรือแบบ Rinsing สำหรับล้างน้ำ ภาวินมีประสบการณ์ในการออกแบบติดตั้งหัวล้างถังและระบบควบคุม

TankJet_Montage-480x265.png
Spray Control

Spray Control >>>

ระบบควบคุมหัวสเปรย์อัตโนมัติควบคุมการทำงานของหัวสเปรย์อัตโนมัติได้สูงสุดถึง 32 หัว มีระบบควบคุมแบบโซน

2850 Spray Control.png
Automated Spray Systems

Automated Spray System >>>

ระบบควบคุมหัวสเปรย์อัตโนมัติ AutoJet สำหรับการใช้งานต่างๆ อาทิเช่น Food Applications, Lubrication Systems, PanelSpray Engineered Wood Systems, Electrostatic Chain Oiler Systems, Coating System, Gas Cooling Systems, Blower Drying System, AutoJet Oscillator System และอื่นๆ

casestudyautomatedspraysystemsavesbuildingproductsmanufacturermorethanus35000annually660x3
Spray Lances and Manifolds

Spray Lances and Manifolds >>>

Spray Lances และ Manifolds สำหรับใช้กับหัวสเปรย์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, กระดาษ, อาหาร, ยาและอื่นๆ

injector.png
Mixing Eductor

Mixing Eductor >>>

Mixing eductor ใช้เพื่อผสมสารละลายในถังอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสารละลายและลดเวลาการดูแลรักษา มีหลากหลายวัสดุ เช่น Kynar, Polypropylene, Cast 316 Stainless Steel, Stainless Steel, PVC, PVDF และขนาดตั้งแต่ 1/4" ถึง 1-1/2"

mixing-eductor.png
PathoSans On-Site ECA Water Generator

PathoSans >>>

On-site generation หรือ OSG คือเครื่องผลิตสารละลายเพื่อการทำความสะอาดผ่านการเทคโนโลยีการใช้ ECA water ตามความต้องการและที่สถานที่ PathoSans On-Site Generation (OSG) ผลิตน้ำ ECA สำหรับทำความสะอาด (PathoClean) และฆ่าเชื้อ (PathoCide) ที่สถานที่ของท่าน 

pathosans_egs6020.png
spraydryformilk.jpg
Virtual Team Meeting

หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเรื่อง
การสเปรย์? หากท่านกำลังมองหาหัวสเปรย์และสเปคสินค้า? หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหัวเปรย์?
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้บริการ สนใจติดต่อ

Call: 0-2911-4761-5

Line: @pawinengineering

bottom of page