สินค้าของเรา

pharma.png

ภาวินมีสินค้าด้านเทคโนโลยีการสเปรย์ครบ ให้เลือกหลากหลายกว่า 87,000 ชนิด เทคโนโลยีหัวสเปรย์ของเราใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และใช้ในงานล้างทำความสะอาด, งานเคลือบ, งานพ่น, งานลดอุณหภูมิ, งานเป่าแห้ง เป่าเศษ, งานหล่อลื่น, งานจ่ายของเหลว, งานฆ่าเชื้อ, งานทำเครื่องหมายและงานอื่นๆ อีกมากมาย