top of page
mixing-eductor.png

Mixing Eductor

Mixing eductor ใช้เพื่อผสมสารละลายในถังอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพของสารละลายและลดเวลาการดูแลรักษา มีหลากหลายวัสดุและขนาด

Tank Mixing Eductor Benefits

 • เพื่อผสมของเหลวให้เป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งถัง

  • ทำให้การผสมทั่วถึงทั้งถัง - อุณหภูมิ, ระดับ pH, การกระจายตัวของแข็ง/ แก๊สและการกระจายตัวของสารเคมี - เพื่อทำให้มั่นใจถึงคุณภาพของสินค้า/ กระบวนการ​

  • ขจัดการตกตะกอนและลดเวลาในการทำความสะอาดถัง

 • ทำให้ใช้ปั๊มขนาดเล็กลงในการผสมสารละลายในถังขนาดใหญ่​

  • ปั๊มที่ขนาดเล็กลงราคาถูกกว่า และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้อยลง​

 • การทำงานและการดูแลรักษาง่ายได้ - ไม่มีชื้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้​

 • ลดการใช้ลมอัดหรือลมจาก blower ซึ่งอาจจะมีการเจือปนของน้ำมันและ/ หรือปัญหาด้านการระบายอากาศ 

tank-mixing-eductor.png
application-tank-eductor.png

Tank Mixing Eductor

46550 Tank Mixing Eductors

 • ดึงสารละลายได้มากกว่าการปั๊มถึง 4 เท่า

 • ทางผ่านของของเหลวขนาดใหญ่ทำให้ของแข็งเล็กๆ สามารถไหลผ่านได้ การอุดตันต่ำ

 • ดีไซน์ทางผ่านของเหลวขจัดปัญหาเรื่องการสะสมภายใน

 • การออกแบบแบบกะทัดรัด

 • มีวัสดุหลายอย่างให้เลือก

 • ติดตั้งภายในถัง อุปกรณ์การติดตั้งช่วยให้การติดตั้งง่ายและสามารถปรับการไหลของ eductor ได้อย่างสะดวกและแม่นยำ

 • เหมาะสำหรับใช้ในการชุบแข็ง, การล้าง, การชุบโลหะด้วยกระบวนการอิเล็กโทรพลาต, การผสม, paint booth, การฟอสเฟท, การชุบโลหะ, การล้างและการ stripping

Mini Tank Mixing Eductor

Mini Tank Mixing Eductor

 • สำหรับใช้กับการใช้งานที่ค่าอัตราการไหลน้อยกว่า

 • ดึงสารละลายผสมในถังได้มากกว่าแบบปั๊มถึง 3-5 เท่า

 • ทำการหมุนวนได้มากกว่าระบบท่อลมเจาะรูถึง 6 เท่า

 • ตัวบอดี้แบบ flow-through ลดการอุดตัน

 • เล็กกะทัดรัดง่ายต่อการยึดและเหมาะสำหรับถังขนาดเล็ก

 • เหมาะสำหรับ paint booth pre-treatment, etching และถังชุบโลหะ

 • มีรหัสสีตามขนาดการไหลสำหรับการระบุอย่างรวดเร็ว (เฉพาะวัสดุโพลีโพรพิลีนเท่านั้น)

Air Induced Tank Mixing Eductors

Air Induced Tank Mixing Eductors

 • การผสมผสานระหว่างการหมุนเวียนของการไหลของของเหลวและการทำฟองอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 • ฟองอากาศทำให้เกิดมีการสัมผัสเมื่อใช้ในกระบวนการชุบโลหะ, การ dip cleaning หรือการล้างชื้นส่วน

 • ฟองอากาศทำให้ของแข็งเล็กต่างๆ ลอยขึ้นและครอบคลุมสิ่งสกปรกเพื่อทำให้การกรองของสารในถังเรียบง่ายขึ้นเมื่อใช้สำหรับการผสมและการกวน

 • Injector ถูกออกแบบมาเพื่อให้สร้างมุมกว้าง 30-50 องศาเพื่อความครอบคลุมและการจับของแข็งเพิ่มเติม

 • เปลี่ยนอัตราการไหลได้อย่างง่ายโดยเปลี่ยน orifice plate (รุ่นสแตนเลสเหล็กเท่านั้น) 

 • เหมาะสำหรับการใช้ในการ dip cleaning, metal particulate carry off และ liquid agitation

bottom of page