top of page
Screenshot 2023-12-08 165044.png

PathoSans : The New Era of Cleaning & Disinfection

ใช้น้ำ + เกลือ + ไฟฟ้าเพื่อผลิตน้ำ Electrochemically activated (ECA) สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุน Sustainability ที่สถานที่ของท่าน

เทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา

pathosans_egs6020.png

Commercial & Industrial ECA Generators

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและการใช้งานในสถานที่พาณิชย์ต่างๆ

Bread

โรงงานผลิตขนมปัง

Modern Beer Brewery

โรงงานผลิตเบียร์

Covered Plants

ปลูกพืชแบบควบคุมสภาพแวดล้อม

hatcheries-1.jpg

โรงงานฟักไข่

Mobile_Beverage_413x198.jpg

โรงงานบรรจุขวดและเครื่องดื่ม

meat.png

โรงงานแปรรูปเนื้อ,ไก่,อาหารทะเล

HOW IT WORKS

PathoSans Technology

Electrochemical Activation (ECA)

Screenshot 2023-12-12 181942.png

Electrochemical Activation Technology (ECA)

เทคโนโลยี PathoSans electrochemical activation (ECA) ได้พัฒนาจากเทคโนโลยี electrolyzed หรือ activated water solutions แบบดั้งเดิม เนื่องจากปริมาณแร่ธาตุเปลี่ยนไปตามแหล่งน้ำ เทคโนโลยี ECA จาก PathoSans ปรับสภาพน้ำให้เป็นน้ำอ่อน (soft water) และปรับปริมาณ Sodium carbonate ก่อนกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) เพื่อทำให้มั่นใจว่าแร่ธาตุต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อกระบวนการ activation ที่สม่ำเสมอ ผลลัพธ์คือ โซลูชั่น PathoClean® สารละลายด่างสำหรับทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) และ โซลูชั่น PathoCide® สารละลายกรดอ่อนสำหรับฆ่าเชื้อโรค (ไฮโปคลอรัส) เทคโนโลยีน้ำอิเล็กโทรไลต์แบบดั้งเดิมจะผสมสารละลายนี้ เทคโนโลยีของ PathoSans สามารถแยกสารละลายนี้ออกได้ ส่งผลให้ได้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อยิ่งขึ้น

PathoSans Electrochemical Activation Technology

 • อินพุต : เกลือ, น้ำ และ ไฟฟ้า

 • เอาท์พุต : น้ำสำหรับทำความความสะอาด sodium hydroxide และน้ำสำหรับฆ่าเชื้อโรค hypochlorous acid sanitizer

 • ขนาดกะทัดรัด สามารถติดตั้งในสถานที่ของท่านได้

ผลิตน้ำสำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามความต้องการ ด้วยความเข้มข้นที่ไม่ต้องผสมเพิ่ม

ECA Water Technology

The PathoSans Difference

เทคโนโลยี PathoSans electrochemical activation (ECA) ได้พัฒนาจากเทคโนโลยี electrolyzed หรือ activated water solutions แบบดั้งเดิม โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปั๊มเพื่อผ่านสารละลายน้ำเกลือไปยัง ECA generator PathoSans แยกน้ำเกลือออกจาก ECA solutions โดยดึง ion ของ sodium และ chloride ผ่าน ion exchange membrane ทำให้ได้สารละลายเพื่อทำความสะอา​ดและฆ่าเชื้อที่บริสุทธิ์มากขึ้น

on-site-generation-diagram_2x-1.png

The Patented PathoSans Technology

 • กระแสไฟฟ้าแยกไอออนขั้วบวก ขั้วลบ ออกจากสารละลายน้ำเกลือ (sodium chloride)

 • ไอออนจะถูกดึงผ่าน ion exchange membrances เอกสิทธิ์เฉพาะของ PathoSans เพื่อผลิตสารละลาย 2 อย่าง : น้ำเพื่อทำความสะอาด (sodium hydroxide) และ น้ำเพื่อฆ่าเชื่อ (hypochlorous acid)

 • เทคโนโลยี ECA ของ PathoSans มีความพิเศษ 2 อย่าง คือ 

  • ผลิตสารละลายที่บริสุทธิ์และไม่มีเกลือโดยแยกแหล่งเกลือจากทางการไหลของของเหลวในเซลล์อีเล็กโทรไลซ์ ต่างจากน้ำ ECA จากอุปกรณ์อื่นๆ สารละลาย PathoSans สามารถใช้บนพื้นผิวสแตนเลสได้โดยมีโอกาสต่ำในการกัดกร่อน

  • ดีไซน์เซลล์อิเล็กโทรลิซิสทำให้เซลล์ใช้งานได้นานขึ้นและการดูแลรักษาต่ำ

สารละลายที่ผลิตโดย PathoSans system มีประสิทธิภาพเทียบเท่า หากไม่ ดีกว่าสารเคมีทั่วไปที่เป็นอันตราย ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขั้นตอนการทำความสะอาด สารละลายมีอายุ 30 วัน และสามารถใช้กับระบบ CIP ได้

สารละลาย PathoSans ไม่ระคายเคือง ไม่เติมน้ำหอม ลดการใช้อุปกรณ์ป้องกัน ไม่ต้องเจืองจาง สามารถทิ้งลงในท่อระบายน้ำได้เลย

BENEFITS

99.9%* Effective. 100% Worth It.

PathoSans เป็นยุคใหม่ของความสะอาด น้ำยา PathoClean และ PathoCide ไม่ระคายเคืองต่อผู้ใช้ และไม่ทำลายพื้นผิว แต่ท่านยังสามารถประหยัดต้นทุน

EFFECTIVE

PathoClean และ PathoCide ผ่านการทดสอบด้านความสามารถ, การทดลองด้านการระเคยเคือง, การทดสอบจากห้องแล็บอิสระเรื่องการฆ่าเชื้อ

ECONOMICAL

ประหยัดต้นทุนด้วยการผลิตที่สถานที่ของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังประหยัดเวลา, ลดการจัดเก็บ, การผสมและค่าอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

RISK MITIGATION

ป้องกันปัญหาเรื่องการจัดหา เนื่องจากสามารถผลิตสารละลายได้ ณ สถานที่ของท่าน ลดการใช้อุปกรณ์ PPE

NON-IRRITATING

ทำให้งานของพนักงานทำความสะอาดง่ายขึ้น PathoSans ไม่ระคายเคืองต่อตา (ผ่านการยอมรับจาก U.S. agencies ปี 2008 และ OECD TG 437 (2009) และผิวหนัง (ผ่านการยอมรับจาก U.S. OECD TG 439

ECO-FRIENDLY

เพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดในขณะที่ลด carbon footprint, ลดการใช้น้ำและการผลิตน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

VALIDATIONS & CERTIFICATIONS

Screenshot 2023-12-18 231259.png
spraydryformilk.jpg

USA Certification

น้ำยาที่ผลิตโดยเครื่อง PathoSans ผ่านมาตรฐาน Green Seal Standard GS-53 หรือ GS-37 ซึ่งมีเกณฑ์การปฏิบัติที่มีเรื่องประสิทธิภาพการทำความสะอาด ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ การลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ขีดจำกัดการปล่อยก๊าซ VOCs ความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อ Green Seal เป็นองค์กรการพัฒนามาตรฐานและให้การรับรองด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่แสวงหาผลกำไร โปรแกรมหลักของ Green Seal คือการรับรองผลิตภัณฑ์ บริการ ร้านอาหาร และโรงแรม การรับรองนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของ Green Seal ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ สุขภาพ และความยั่งยืน.

Validations-USA-certification.jpg
spraydryformilk.jpg
Validations-Performance2.jpg

Performance Tests

 • TURI Tested - PathoClean ผ่านการทดสอบโดย TURI (Toxic Use Reduction Institute) ที่ UMass Lowell โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ายี่ห้อชั้นนำของประเทศที่ทดสอบ

 • ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพทำความสะอาดของ PathoClean - มาตรฐาน ASTM D4488-95, A2 

 • ผ่านการทดสอบจาก Consumer Specialty Products Association (CSPA) DCC-09: ด้านการล้างสิ่งสกปรก, การ smearing, และการ streaking

spraydryformilk.jpg

Irritation Tests

 • ทดสอบการระคายเคืองที่ตาของ PathoClean
  ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง - วิธีทดสอบใน vitro ของความขุ่นและการทำให้เป็นโปร่งใสของเยื่อตาของวัวเพื่อระบุสารระคายเคือง/กรดที่รุนแรง: ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในสหรัฐฯในปี 2008; OECD TG 437 (2009)
   

 • ทดสอบการระคายเคืองที่ผิวหนังของ PathoClean
  ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง - ทดสอบผิวหนังโมเดล EpiDerm™ ใน vitro ของมนุษย์เพื่อทดสอบการระคายเคืองของผิวหนัง: ได้รับการยอมรับจากสหรัฐฯผ่าน OECD TG 439

nontox.-4-1.jpg
spraydryformilk.jpg
image.png

ทดลองใช้น้ำยา 10 ลิตร

ทดลองใช้น้ำยาฟรีที่สถานที่ของท่าน คลิ๊กด้านล่างเพื่อเข้าร่วม

bottom of page