top of page

Fine Spray

สเปรย์แบบ fine spray ผลิตละอองฝอยละเอียดโดยใช้เพียงความดันของของเหลว (ไม่ต้องใช้ลมอัด) การกระจายของละอองเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ อัตราการไหลกว้าง รองรับความดันได้สูง หัวสเปรย์ของเราง่ายต่อการบำรุงรักษา เหมาะสำหรับงานให้/ เพิ่มความชื้น, งานสร้างหมอก, งานลดอุณหภูมิแก๊ส, งานลดอุณหภูมิอากาศ, งานกำจัดฝุ่น และงานดับเพลิง 

แบบ

 • เกลียว

รูปแบบการสเปรย์

 • สแตนดาส

 • มุมแคบ

 • มุมกว้าง

มุมสเปรย์: 30 ถึง 165 องศา

อัตราการไหล: 186 ถึง 30,948 ลิตรต่อชั่วโมง

ความดัน: ได้ถึง 69 บาร์

ข้อต่อ

 • ขนาด 1/4" to 1-1/2"

 • เกลียว NPT and BSPT ตัวผู้หรือตัวเมีย

วัสดุ

 • ทองเหลือง

 • สแตนเลส 303  

 • สแตนเลส 316 

 • พีวีซี (PVC)

 • วัสดุอื่นๆ ตามต้องการ

patterns-other-fine-spray-group-660x370.

Fine Spray Nozzles

Hydraulic Atomizing Nozzle

Hydraulic Atomizing Nozzle

 • หัวสเปรย์ละอองละเอียดแบบ Hollow สเปรย์ออกเป็นวงแหวน กลวงกลาง โดยไม่ต้องใช้ลม

 • ละอองละเอียดฝอย เป็นหมอก

 • Orifice insert, core และ ตัวกรองสามารถถอดออกมาล้างหรือตรวจสอบได้ง่ายดาย

 • หลายรุ่นมี มีตัวกรองภายในหัวฉีด

 • มุมสเปรย์ตั้งแต่ 43 ถึง 120 องศา

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ 3.1 ถึง 492 ลิตรต่อชั่วโมง

 • ใช้กับความดันได้ตั้งแต่ 1.5 ถึง 69 บาร์

 • เหมาะสำหรับงานกำจัดฝุ่นและเพิ่มความชื้น

 • รุ่น Wall-mount เหมาะสำหรับติดตั้งที่ผนังห้อง, bulkhead ของถัง หรือที่ท่อFogJet Nozzle Series 7N & 7G

FogJet Nozzle Series 7N & 7G

 • หัวสเปรย์ละอองละเอียดฝอยโดยไม่ต้องใช้ลม เหมาะสำหรับงานพ่นหมอกในพื้นที่ใหญ่โดยใช้หัวฉีดเพียงหัวเดียว

 • สร้างสเปรย์เป็นหมอกคล้ายฝักบัว สเปรย์เต็มพื้นที่มุมกว้าง

 • ประกอบด้วยตัวบอดี้ 1 ตัวและหัวสเปรย์อีก 7 ตัว ซึ่งสามารถถอดได้ ภายในมี internal core หรือใบพัดซึ่งสามารถถอดทำความสะอาดหรือตรวจสอบได้

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ 0.42 ถึง 505 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ตั้งแต่ 1.5 ถึง 10 บาร์

 • เหมาะสำหรับงานดับเพลิง กำจัดฝุ่น หรือจำลองฝน

FogJet Nozzle Series FF

FogJet Nozzle Series FF

 • หัวสเปรย์ละอองละเอียดฝอยโดยไม่ต้องใช้ลม เหมาะสำหรับงานพ่นหมอกในพื้นที่ใหญ่โดยใช้หัวฉีดเพียงหัวเดียว

 • สร้างสเปรย์เป็นหมอก มุมแคบ สเปรย์ออกมาเป็นวงแหวน

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ 0.42 ถึง 505 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ตั้งแต่ 1.5 ถึง 10 บาร์

 • เหมาะสำหรับงานดับเพลิง กำจัดฝุ่น หรือจำลองฝน


LN
FogJet
bottom of page