top of page

Full Cone
Spray Nozzles

หัวฉีดแบบ Full cone spray nozzles ผลิตสเปรย์ขนาดเม็ดปานกลางถึงใหญ่ เป็นทรงกรวย เมื่อตกกระทบเป็นวงกลมเต็มวง ดีไซน์เฉพาะของเราแบบใบพัดทำให้มีช่องการไหลที่กว้าง จึงสามารถควบคุมการไหลได้แม่นยำและการกระจายของเหลวได้สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับงานล้าง, ล้างด้วยน้ำ, ลดอุณหภูมิ, กำจัดฝุ่นและป้องกันอัคคีภัย

แบบ

 • เกลียว

 • หน้าแปลน

 • ต่อสวมง่าย

รูปแบบการสเปรย์

 • สแตนดาส

 • มุมกว้าง

 • มุมแคบ

 • สี่เหลี่ยมจตุรัส

 • สี่เหลี่ยมจตุรัสมุมกว้าง

 • มุมรี

มุมสเปรย์: 15 ถึง 170 องศา

อัตราการไหล: .19 ถึง 32,530 ลิตรต่อนาที

ความดัน: ถึง 25 บาร์

ข้อต่อ

 • ขนาด 1/8" to 12"

 • เกลียว NPT and BSPT ตัวผู้หรือตัวเมีย

 • หน้าแปลน

วัสดุ

 • ทองเหลือง

 • สแตนเลส 303  

 • สแตนเลส 316  

 • สแตนเลสชุบแข็ง

 • เหล็ก

 • พีวีซี

 • Kynar

 • โพลีโพรไพลีน (PP)

 • ProMax

 • PTFE

 • วัสดุอื่นๆ ตามต้องการ

patterns-other-full-cone-group-660x370.j

Full Cone Nozzles

FullJet G Nozzles

FullJet G Nozzles

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนกลมเต็มพื้นที่

 • ดีไซน์ใบแวนแบบพิเศษ เพื่อทำให้การกระจายของเหลวเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทั้งพื้นที่

 • ลดปัญหาการอุดตัน เนื่องจากทางไหลของของเหลวใหญ่ ไม่มีสิ่งกีดขวาง

 • หัว cap และใบแวนสามารถถอดได้ เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา

 • มุมสเปรย์ตั้งแต่ 43 ถึง 120 องศา

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ .29 ถึง 92 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 20 บาร์

 • รุ่นติดผนัง เหมาะกับการติดตั้งที่ผนังห้อง หรือ ผนังถัง หรือ ที่ท่อ

 • รุ่นมุมฉาก เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด

FullJet H Nozzles

FullJet H Nozzles

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนกลมเต็มพื้นที่

 • ดีไซน์ใบแวนแบบพิเศษ เพื่อทำให้การกระจายของเหลวเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทั้งพื้นที่

 • ลดปัญหาการอุดตัน เนื่องจากทางไหลของของเหลวใหญ่ ไม่มีสิ่งกีดขวาง

 • หัว cap และใบแวนสามารถถอดได้ เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษา

 • มุมสเปรย์ตั้งแต่ 43 ถึง 125 องศา

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ .29 ถึง 19,842 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 20 บาร์

 • รุ่นติดผนัง เหมาะกับการติดตั้งที่ผนังห้อง หรือ ผนังถัง หรือ ที่ท่อ

 • รุ่นมุมฉาก เหมาะกับการติดตั้งในพื้นที่จำกัด

Quick FullJet Nozzle

Quick FullJet Nozzle

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนกลมเต็มพื้นที่

 • ดีไซน์แบบ QuickJet ลดเวลาในการดูแลรักษา ออกแบบมาเพื่อเหมาะกับงานที่ต้องซ่อมบำรุงบ่อย โดยส่วนบอดี้ยึดติดกับท่อหรือ header ส่วนหัวสเปรย์ทิปสามารถถอดหรือสวมได้โดยเพียงหมุนออกมาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

 • ประหยัด เปลี่ยนแค่หัวสเปรย์ทิป ลดค่าใช้จ่าย

 • มุมสเปรย์ตั้งแต่ 43 ถึง 120 องศา

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ .38 ถึง 72 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 20 บาร์

ProMax Quick FullJet Nozzle

ProMax Quick FullJet Nozzle

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนกลมเต็มพื้นที่

 • ดีไซน์แบบ QuickJet ลดเวลาในการดูแลรักษา ออกแบบมาเพื่อเหมาะกับงานที่ต้องซ่อมบำรุงบ่อย โดยส่วนบอดี้ยึดติดกับท่อหรือ header ส่วนหัวสเปรย์ทิปสามารถถอดหรือสวมได้โดยเพียงหมุนออกมาโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

 • ประหยัด เปลี่ยนแค่หัวสเปรย์ทิป ลดค่าใช้จ่าย

 • ผลิตจาก ProMax ซึ่งเป็น

 • มุมสเปรย์ตั้งแต่ 43 ถึง 120 องศา

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ .38 ถึง 72 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 10 บาร์

 • ผลิตมาจากวัสดุ ProMax ซึ่งเป็นโพลีโพรไพลีนเกรดพิเศษ ป้องกันการกัดกร่อนและเกาะของคราบสารเคมี

 • มี O-ring ทั้งภายในสำหรับเป็นซีลระหว่างตัวบอดี้กับหัวทิป  และภายนอก (Optional) สำหรับปกป้องหัวฉีดจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ

FullJet Maximum Free Passage (MFP) Nozzles

FullJet Maximum Free Passage (MFP) Nozzles

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนกลม

 • ดีไซน์ใบแวนแบบพิเศษ ลิขสิทธิเฉพาะของ Spraying Systems  ลดปัญหาการอุดตัน เนื่องจากทางไหลของของเหลวใหญ่

 • การกระจายของเหลวเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ดีกว่าหัวฉีดแบบ large free passage แบบอื่นๆ

 • มุมสเปรย์ตั้งแต่ 60°, 90° และ 115°

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ 5.3 ถึง 216 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 6 บาร์

SpiralJet Nozzles

SpiralJet Nozzles

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนกลม

 • ดีไซน์ให้ทางไหลของของเหลวที่ใหญ่ เหมาะกับของเหลวที่ไม่สะอาดหรือมีตะกอนผสมอยู่

 • ค่า flow สูงสุดของแต่ละขนาด

 • มุมสเปรย์ตั้งแต่ 60° ถึง 170°

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ 2.7 ถึง 11,967 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 25 บาร์

 • ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย 

 • ได้รับการรับรองจาก UL สำหรับงานป้องกันอัคคีภัย

DistriboJet Extra Large Passage Nozzle

DistriboJet Extra Large Passage Nozzle

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนกลม

 • ดีไซน์ให้ทางไหลของของเหลวที่ใหญ่มาก ป้องกันการอุดตัน

 • ใบแวนหล่อติดกับตัวบอดี้

 • มุมสเปรย์ 50°, 60°,  65°, 80° และ 95°

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ 122 ถึง 32,530 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 4 บาร์

FullJet Square Spray Pattern

FullJet Square Spray Pattern

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส

 • ดีไซน์ใบแวนแบบพิเศษ เพื่อทำให้การกระจายของเหลวเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทั้งพื้นที่

 • มุมสเปรย์ 43° ถึง 120°

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ 1.1 ถึง 7,371 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 10 บาร์

FullJet Oval Spray Pattern

FullJet Oval Spray Pattern

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนรูปวงรี โดยด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 1 เท่า

 • ดีไซน์ใบแวนแบบพิเศษ เพื่อทำให้การกระจายของเหลวเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและครอบคลุมทั้งพื้นที่

 • มุมสเปรย์ 43° ถึง 94°

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ 2.2 ถึง 11.9 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 10 บาร์

FullJet Vaneless Design

FullJet Vaneless Design

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนกลมเต็มพื้นที่

 • ดีไซน์แบบไม่มีใบแวน ไม่มีสิ่งกีดขวาง

 • มุมสเปรย์ตั้งแต่ 43 ถึง 94 องศา

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ 1.4 ถึง 87 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 7 บาร์

UniJet Full Cone Nozzle

UniJet Full Cone Nozzle

 • สเปรย์ออกมาเป็นลักษณะโคนกลมหรือสี่เหลี่ยมเต็มพื้นที่

 • หัวสเปรย์ทิปสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายดาย เพียงขันหัว hex ออก

 • มีหัวสเปรย์ทิปและตัวบอดี้ให้เลือกหลากหลาย

 • มุมสเปรย์ตั้งแต่ 43 ถึง 120 องศา

 • การกระจายของของเหลวสม่ำเสมอ อัตราการไหลตั้งแต่ .3 ถึง 28 ลิตรต่อนาที

 • ใช้กับความดันได้ถึง 20 บาร์

fulljet
spiraljet
bottom of page